Murphyho zákony

Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.

Pokud by někdy počítač nezvítězil, pak vyhraje software nebo periferní zařízení, v nejlepším případě elektrická zásuvka.

Na silnici neni žádný provoz dokud nepospícháme.

Vždy když dojedeš náklaďák, je na silnici plná čára, a v protisměru volno. Jakmile se změní v přerušovanou okamžitě je v protisměru kolona.

Pravděpodobnost, že nově instalovaný software nebude fungovat je nepřímo úměrná tomu, jak se na něj těšil jeho šťastný vlastník.

Každý chce dělat to, co už před ním udělal někdo jiný.

Když se na jinak opuštěné silnici setkají dvě auta, vždy to bude na mostě nebo na nejužším místě cesty.

Jestliže neposlechneš osobu Y, podceníš ty maličké mráčky na obzoru a nevezmeš si s sebou deštník, pravděpodobnost, že se nevyhneš pořádné průtrži mračen bude tím vyšší, čím raději Y opakuje: "Já jsem ti to říkal."

Neužitečný předmět roky trčí na místě, kde každému překáží, ale nikdo se neobtěžuje dát ho někam jinam. Když tento objekt konečně potřebuješ, zjistíš, že zmizel neznámo kam.

I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.