Murphyho zákony

Baterie tvé kalkulačky, která vydržela celý rok, se vybije v půlce nejdůležitější písemky za celý rok zrovna, když chceš počítat ten nejtěžší příklad.

Skalpel, který nedokáže rozříznout kus kůže nemocného zvířete, je schopen perfektně uříznout asistentův prst.

Stojíš v jednom pruhu silnice v zácpě a druhý pruh jede, jakmile přejedeš do druhého pruhu, tak se zastaví a rozjede se pruh, ve kterém si stál před chvilkou.

Doba, za kterou se pevný disk zcela zaplní, je nepřímo úměrná jeho kapacitě.

Uživatel je osoba, která se snaží pomocí nesrozumitelného programu a poruchového hardware vyřešit problém, který by bez počítače neexistoval.

Každý má schéma, které nebude pracovat.

Výklad původu základního Murphyho zákona:
Murphyho zákon nebyl objeven Murphym, nýbrž jiným člověkem téhož jména.

Jestliže chceš objet jedinou překažku na silnici, potkáš v tomtéž místě jediný protijedoucí náklaďák.

Pravděpodobnost zapomenutí deštníku v hospodě je přímo úměrná množství vypitého alkoholu a množství kapek deště, které na tebe spadnou při cestě domů.

Za každým velkým problémem je jeden malý, který bojuje o to, aby si otevřel cestu.