Murphyho zákony

Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se pozorovaný živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

Čím je teorie evidentnější, tím hůř se dokazuje.

Výjimky jsou vždy početnější než pravidla.

Rychlost načtení webové stránky tvým počítačem je nepřímo úměrná tomu, jaký zájem o ni máš.

Vaše auto má vždy větší spotřebu než auto téže značky kohokoli druhého.

Pokud máte autolékárničku v pořádku, máte jistě sjeté gumy!

Lidé, kteří pracují s počítači, se nechovají tak, jak počítač vyžaduje, aby se chovali.

Bez ohledu na to, o čem se mluví, vždycky jde o peníze.

Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.

1 2 3 4 5 Další